Tam Ly Con Nguoi
Free

Tam Ly Con Nguoi  1.2 1.0.1 All versions

Thu Gian September 05, 2012 Books & Reference


Used this app? Rate it

17 usersinstalled this application

Write a review
Nhu cầu của con người đa dạng phong phú tạo thành những hành động khác nhau của con người. Vì thế, con người thông qua nhu cầu trong quá khứ, hiện tại và tương lai để hiểu được trong điều kiện nào thì thực hiện được nhu cầu. Có như thế mới lý giải được tương đối hoàn chỉnh tính cách và nhân cách bản thân cũng như của người khác. Cũng là nói nhu cầu của mỗi cá nhân lấy nhu cầu hành động làm cơ sở, là sinh hoạt, là cuộc sống của con người ta.
Vì thế, trước hết chúng ta cần hiểu chúng ta có nhu cầu gì? Tài liệu tổng hợp những nhận định chuyên gia về những nhu cầu vốn có của con người thuộc 2 nhóm chính; nhu cầu sinh lý và hu cầu tâm lý.
Download
369 KB
10.000+
2.1 and up

Don't miss interesting stories

 • A B C D E F Google

  A B C D E F Google

  News
 • Playing MP3 and MP4 files puts your Android device at risk

  Playing MP3 and MP4 files puts your Android device at risk

  News
 • Amazon and partners to stop selling Apple TV and Chromecast

  Amazon and partners to stop selling Apple TV and Chromecast

  News
 • Childish English online

  Childish English online

  Article
 • Adblock Plus to put together an independet advisory board

  Adblock Plus to put together an independet advisory board

  News
 • The Samsung Gear S2 set to arrive on October 2nd

  The Samsung Gear S2 set to arrive on October 2nd

  News
 • Facebook profiles on mobiles to get a different look

  Facebook profiles on mobiles to get a different look

  News
 • Someone bought Google.com for $12

  Someone bought Google.com for $12

  News
 • Skype's latest update introduces support for Android Wear

  Skype's latest update introduces support for Android Wear

  News
 • Autonomous vacuuming and home surveillance all-in-one device

  Autonomous vacuuming and home surveillance all-in-one device

  News