Tam Ly Con Nguoi
Free

Tam Ly Con Nguoi  1.2 1.0.1 All versions

Thu Gian September 05, 2012 Books & Reference
Used this app? Rate it

17 usersinstalled this application

Download
369 KB
10.000+
2.1 and up

Write a review

Description

Nhu cầu của con người đa dạng phong phú tạo thành những hành động khác nhau của con người. Vì thế, con người thông qua nhu cầu trong quá khứ, hiện tại và tương lai để hiểu được trong điều kiện nào thì thực hiện được nhu cầu. Có như thế mới lý giải được tương đối hoàn chỉnh tính cách và nhân cách bản thân cũng như của người khác. Cũng là nói nhu cầu của mỗi cá nhân lấy nhu cầu hành động làm cơ sở, là sinh hoạt, là cuộc sống của con người ta.
Vì thế, trước hết chúng ta cần hiểu chúng ta có nhu cầu gì? Tài liệu tổng hợp những nhận định chuyên gia về những nhu cầu vốn có của con người thuộc 2 nhóm chính; nhu cầu sinh lý và hu cầu tâm lý.

Don't miss interesting stories

 • Google Attacks Hollywood's MPAA for Trying to Censor The Internet

  Google Attacks Hollywood's MPAA for Trying to Censor The Internet

  News
 • 2048 Game Variants for Android You Might Not Have Heard About

  2048 Game Variants for Android You Might Not Have Heard About

  Article
 • Sony Gives In to Hackers and Cancels 'The Interview'

  Sony Gives In to Hackers and Cancels 'The Interview'

  News
 • Best Apps To Clean Your Android Device

  Best Apps To Clean Your Android Device

  Article
 • Reportedly, Android 5.1 Update Should Arrive in a Few Months

  Reportedly, Android 5.1 Update Should Arrive in a Few Months

  News
 • Google Drive Enhanced with Gmail Attachment Capabilities

  Google Drive Enhanced with Gmail Attachment Capabilities

  News
 • Finally, a Shopping Place for Bitcoiners

  Finally, a Shopping Place for Bitcoiners

  News
 • Amazon is Not Going to Return the Money

  Amazon is Not Going to Return the Money

  News
 • New Instagram Update Adds Five New Filters

  New Instagram Update Adds Five New Filters

  News
 • Update 9.2 for Google Maps Brings Several Neat Tweaks

  Update 9.2 for Google Maps Brings Several Neat Tweaks

  News