Tam Ly Con Nguoi
Free

Tam Ly Con Nguoi  1.2 1.0.1 All versions

Thu Gian September 05, 2012 Books & Reference
Used this app? Rate it

17 usersinstalled this application

Download
369 KB
10.000+
2.1 and up

Write a review

Description

Nhu cầu của con người đa dạng phong phú tạo thành những hành động khác nhau của con người. Vì thế, con người thông qua nhu cầu trong quá khứ, hiện tại và tương lai để hiểu được trong điều kiện nào thì thực hiện được nhu cầu. Có như thế mới lý giải được tương đối hoàn chỉnh tính cách và nhân cách bản thân cũng như của người khác. Cũng là nói nhu cầu của mỗi cá nhân lấy nhu cầu hành động làm cơ sở, là sinh hoạt, là cuộc sống của con người ta.
Vì thế, trước hết chúng ta cần hiểu chúng ta có nhu cầu gì? Tài liệu tổng hợp những nhận định chuyên gia về những nhu cầu vốn có của con người thuộc 2 nhóm chính; nhu cầu sinh lý và hu cầu tâm lý.

Don't miss interesting stories

 • Roku Launches Roku 2 Player In the UK and Adds New Features

  Roku Launches Roku 2 Player In the UK and Adds New Features

  News
 • Finally, SSD That Is Priced like a Regular HDD

  Finally, SSD That Is Priced like a Regular HDD

  News
 • Best Screen Lockers for Android

  Best Screen Lockers for Android

  Article
 • Twitter is Said to Purchase Flipboard

  Twitter is Said to Purchase Flipboard

  News
 • Rumor: What to Expect from Android M

  Rumor: What to Expect from Android M

  News
 • Google Maps Enhanced with Traffic Alerts for Memorial Day

  Google Maps Enhanced with Traffic Alerts for Memorial Day

  News
 • Google Belittles Security Questions

  Google Belittles Security Questions

  News
 • Quick Glance at the New Google Photos App

  Quick Glance at the New Google Photos App

  News
 • Best Places to Discover New Music

  Best Places to Discover New Music

  Article
 • Instagram to Email Photo Highlights

  Instagram to Email Photo Highlights

  News