Tam Ly Con Nguoi
Free

Tam Ly Con Nguoi  1.2 1.0.1 All versions

Thu Gian September 05, 2012 Books & Reference
Used this app? Rate it

17 usersinstalled this application

This app was removed from Google Play
369 KB
10.000+
2.1 and up

Write a review

Description

Nhu cầu của con người đa dạng phong phú tạo thành những hành động khác nhau của con người. Vì thế, con người thông qua nhu cầu trong quá khứ, hiện tại và tương lai để hiểu được trong điều kiện nào thì thực hiện được nhu cầu. Có như thế mới lý giải được tương đối hoàn chỉnh tính cách và nhân cách bản thân cũng như của người khác. Cũng là nói nhu cầu của mỗi cá nhân lấy nhu cầu hành động làm cơ sở, là sinh hoạt, là cuộc sống của con người ta.
Vì thế, trước hết chúng ta cần hiểu chúng ta có nhu cầu gì? Tài liệu tổng hợp những nhận định chuyên gia về những nhu cầu vốn có của con người thuộc 2 nhóm chính; nhu cầu sinh lý và hu cầu tâm lý.

Don't miss interesting stories

 • Android 'Privacy Disaster'

  Android 'Privacy Disaster'

  News
 • What Is Your Pulse Today

  What Is Your Pulse Today

  Article
 • Hail To the King: Deathbat by Avenged Sevenfold

  Hail To the King: Deathbat by Avenged Sevenfold

  News
 • Make Your Android Wear Mimic the Apple Watch with WearFaces

  Make Your Android Wear Mimic the Apple Watch with WearFaces

  News
 • YouTube Videos Downloadable in India, What About Us?!

  YouTube Videos Downloadable in India, What About Us?!

  News
 • 10 Must-Have Android Apps for Camping

  10 Must-Have Android Apps for Camping

  Article
 • Google Introduces Android One Smartphones

  Google Introduces Android One Smartphones

  News
 • Places – Secure, Private and Convenient Sharing

  Places – Secure, Private and Convenient Sharing

  News
 • Fobo Tire: the First Bluetooth Tire Pressure Monitoring System

  Fobo Tire: the First Bluetooth Tire Pressure Monitoring System

  News
 • NSA's Treasure Map - The Holy Grail Of Spying

  NSA's Treasure Map - The Holy Grail Of Spying

  News