Tam Ly Con Nguoi
Free

Tam Ly Con Nguoi  1.2 1.0.1 All versions

Thu Gian September 05, 2012 Books & Reference


Used this app? Rate it

17 usersinstalled this application

Write a review
Nhu cầu của con người đa dạng phong phú tạo thành những hành động khác nhau của con người. Vì thế, con người thông qua nhu cầu trong quá khứ, hiện tại và tương lai để hiểu được trong điều kiện nào thì thực hiện được nhu cầu. Có như thế mới lý giải được tương đối hoàn chỉnh tính cách và nhân cách bản thân cũng như của người khác. Cũng là nói nhu cầu của mỗi cá nhân lấy nhu cầu hành động làm cơ sở, là sinh hoạt, là cuộc sống của con người ta.
Vì thế, trước hết chúng ta cần hiểu chúng ta có nhu cầu gì? Tài liệu tổng hợp những nhận định chuyên gia về những nhu cầu vốn có của con người thuộc 2 nhóm chính; nhu cầu sinh lý và hu cầu tâm lý.
Download
369 KB
10.000+
2.1 and up

Don't miss interesting stories

 • Skype for iOS and Android gets a major overhaul

  Skype for iOS and Android gets a major overhaul

  News
 • Robotic exoskeleton teaches paralyzed people to walk again

  Robotic exoskeleton teaches paralyzed people to walk again

  News
 • Online meme creators

  Online meme creators

  Article
 • Samsung revealed the Gear S2

  Samsung revealed the Gear S2

  News
 • Google rolls out major update to its productivity suite

  Google rolls out major update to its productivity suite

  News
 • Hulu launches ad-free subscription for $12 per month

  Hulu launches ad-free subscription for $12 per month

  News
 • Sony is not going to make autonomous cars

  Sony is not going to make autonomous cars

  News
 • LinkedIn revamps its messaging features with GIFs and emojis

  LinkedIn revamps its messaging features with GIFs and emojis

  News
 • Instagram now lets you reply back-and-forth with photos

  Instagram now lets you reply back-and-forth with photos

  News
 • PayPal.me has been launched in 18 countries

  PayPal.me has been launched in 18 countries

  News