Tam Ly Con Nguoi
Free

Tam Ly Con Nguoi  1.2 1.0.1 All versions

Thu Gian September 05, 2012 Books & Reference
Used this app? Rate it

17 usersinstalled this application


Download
369 KB
10.000+
2.1 and up
Write a review

Description

Nhu cầu của con người đa dạng phong phú tạo thành những hành động khác nhau của con người. Vì thế, con người thông qua nhu cầu trong quá khứ, hiện tại và tương lai để hiểu được trong điều kiện nào thì thực hiện được nhu cầu. Có như thế mới lý giải được tương đối hoàn chỉnh tính cách và nhân cách bản thân cũng như của người khác. Cũng là nói nhu cầu của mỗi cá nhân lấy nhu cầu hành động làm cơ sở, là sinh hoạt, là cuộc sống của con người ta.
Vì thế, trước hết chúng ta cần hiểu chúng ta có nhu cầu gì? Tài liệu tổng hợp những nhận định chuyên gia về những nhu cầu vốn có của con người thuộc 2 nhóm chính; nhu cầu sinh lý và hu cầu tâm lý.

Don't miss interesting stories

 • Google Loon Will Provide Sri Lanka with High-Speed Internet

  Google Loon Will Provide Sri Lanka with High-Speed Internet

  News
 • Amazon Puts Foward a Plan for Dedicated Drone Airspace

  Amazon Puts Foward a Plan for Dedicated Drone Airspace

  News
 • Motorola Takes the Lid Off Three New Devices

  Motorola Takes the Lid Off Three New Devices

  News
 • Google Search Update Helps You Avoid Long Lines

  Google Search Update Helps You Avoid Long Lines

  News
 • Best Personal Finance Tools to Balance your Budget

  Best Personal Finance Tools to Balance your Budget

  Article
 • Meet OZO: VR Camera by Nokia

  Meet OZO: VR Camera by Nokia

  News
 • Air Pollution May Be Controlled Soon

  Air Pollution May Be Controlled Soon

  News
 • OnePlus 2 Full Specs Revealed

  OnePlus 2 Full Specs Revealed

  News
 • Can Your Android Phone Be Hacked with One Simple SMS?

  Can Your Android Phone Be Hacked with One Simple SMS?

  News
 • Google Downsizing Google+

  Google Downsizing Google+

  News