Tam Ly Con Nguoi
Free

Tam Ly Con Nguoi

05 September 2012
Used this app? Rate it

17 usersinstalled this application

Download
377856
10.000+
2.1 and up

Write a review

Description

Nhu cầu của con người đa dạng phong phú tạo thành những hành động khác nhau của con người. Vì thế, con người thông qua nhu cầu trong quá khứ, hiện tại và tương lai để hiểu được trong điều kiện nào thì thực hiện được nhu cầu. Có như thế mới lý giải được tương đối hoàn chỉnh tính cách và nhân cách bản thân cũng như của người khác. Cũng là nói nhu cầu của mỗi cá nhân lấy nhu cầu hành động làm cơ sở, là sinh hoạt, là cuộc sống của con người ta.
Vì thế, trước hết chúng ta cần hiểu chúng ta có nhu cầu gì? Tài liệu tổng hợp những nhận định chuyên gia về những nhu cầu vốn có của con người thuộc 2 nhóm chính; nhu cầu sinh lý và hu cầu tâm lý.

Don't miss interesting stories

 • Meet Hush: the Smart Ear Plugs Designed to Help You Sleep

  Meet Hush: the Smart Ear Plugs Designed to Help You Sleep

  News
 • Turning Old TV Frequencies Into Free Wi-Fi Could Boost Economies

  Turning Old TV Frequencies Into Free Wi-Fi Could Boost Economies

  News
 • Privacy Vs Convenience

  Privacy Vs Convenience

  Article
 • Sony Plans to Create a Smartwatch Made of E-paper

  Sony Plans to Create a Smartwatch Made of E-paper

  News
 • Google Secures Its Users Accounts With A New Dashboard

  Google Secures Its Users Accounts With A New Dashboard

  News
 • Insecam's Creator Used Webcam Snooping To Find A Job

  Insecam's Creator Used Webcam Snooping To Find A Job

  News
 • European Antitrust Regulators Targeting Google Again

  European Antitrust Regulators Targeting Google Again

  News
 • How To Make Yourself Disappear From The Internet

  How To Make Yourself Disappear From The Internet

  Article
 • Duolingo is Finally for All Platforms

  Duolingo is Finally for All Platforms

  News
 • Candy Crush Comes Back to Facebook with a New Title

  Candy Crush Comes Back to Facebook with a New Title

  News